Ultra ISO full key – phần mềm tạo ổ đĩa ảo

Các chức năng chính của phần mềm này

1) Sao lưu CD và DVD vào đĩa cứng của bạn dưới dạng hình ảnh ISO
2) Tạo ảnh ISO từ tệp và thư mục trên đĩa cứng
3) Trích xuất tập tin và thư mục từ ISO
4) Thêm tệp và thư mục vào ảnh ISO (chỉnh sửa)
5) Mô phỏng hình ảnh ISO dưới dạng ổ đĩa CD / DVD ảo và chạy các chương trình từ đó trực tiếp
6) Chuyển đổi tối đa 30 định dạng hình ảnh CD / DVD (như NRG, MDS, CCD, v.v.) sang định dạng ISO, NRG, MDS và CCD
7) Ghi hình ảnh ISO vào ổ đĩa CD / DVD hoặc USB
8) Ghi tập tin và thư mục vào ổ đĩa CD / DVD hoặc USB khi đang di chuyển
9) Tạo CD / DVD có thể khởi động và ổ đĩa flash có thể khởi động

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tải phần mềm Ultra iso về máy tính

Bước 2: Mở file vừa tải về và chạy file “uiso9_pe.exe

Hướng dẫn cài đặt ultraiso

Bước 3: Chọn Next

Hướng dẫn cài đặt ultraiso

Bươc 4: Chọn “I accept the agreement“. Rồi chọn Next

Bước 5: Click Next

Hướng dẫn cài đặt ultraiso

Bước 6: Click Next

Hướng dẫn cài đặt ultraiso

Bước 7: Click Next

Hướng dẫn cài đặt ultraiso

Bước 8: Click Install

Hướng dẫn cài đặt ultraiso

Bước 9: Click Finish

Bước 10: Click “Enter Registration Code

Hướng dẫn cài đặt ultraiso

Bước 11: Mở file “uiso9.txt“. Copy 2 dòng User Name và Code dán vào khung Registration. Sau đó click OK

Hướng dẫn cài đặt ultraiso

Sau đó bạn có thể sử dụng đầy đủ chức năng của phần mềm