Tổng hợp lệnh Run thông dụng

Để thao mở nhanh một ứng dụng nào đó ta thường đưa biểu tượng ra ngoài desktop hoặc pin vào thanh taskbar. Tuy nhiên có một số chức năng của Windows không hiển thị sẵn trên giao diện. Thông thường ta sẽ vào theo đường dẫn để đến nơi chứa chương trình đó. Việc này tốn thời gian cũng đòi hỏi chúng ta phải nhớ đường dẫn đó. Lúc này có một giải pháp thay thế bằng cách sử dụng hộp thoại Run (Nhấn Windows + R)

 1. appwiz.cpl: mở cửa sổ Add/Remove Program
 2. calc: Mở công cụ máy tính cá nhân
 3. charmap: mở bảng có các kí tự đặc biệt mà bạn sẽ cần khi không thể tìm thấy nó trên bàn phím
 4. chkdsk: sửa lỗi những file bị hỏng
 5. cleanmgr: dọn dẹp ổ cứng (bạn có thể tùy chọn ổ để dọn dẹp)
 6. clipbrd: mở cửa sổ xem trong bộ nhớ tạm của windows đang có gì
 7. control: mở Control Panel
 8. cmd: mở cửa sổ dòng lệnh
 9. control mouse: mở bảng điều khiển chuột
 10. dcomcnfg: mở bảng của những component serivices có trong windows.
 11. debug: công cụ lập trình ngôn ngữ Assembly
 12. drwatson: ghi lại và chụp lại những chương trình bị lỗi, crash trên
 13. windows
 14. dxdiag: mở bảng chuẩn đoán DirectX
 15. explorer: mở Windows Explorer
 16. fontview: công cụ xem font ở dạng đồ họa
 17. fsmgmt.msc: mở các folder đang chia sẻ.
 18. firewall.cpl: sử dụng để chỉnh sửa, cấu hình tường lửa
 19. ftp: chạy chương trình ftp
 20. hostname: cho chúng ta biết tên của máy tính
 21. hdwwiz.cpl: mở bảng Add Hardware
 22. ipconfig: hiển thị thông số liên quan đến card mạng
 23. logoff: lệnh để logoff máy tính
 24. mmc: mở bảng console quản lý của Microsoft
 25. mstsc: sử dụng để dùng remote desktop
 26. mrc: công cụ loại bỏ các phần mềm độc
 27. msinfo32: công cụ xem thông tin hệ thống của Microsoft
 28. nbtstat: hiển thị các stat và kết nối hiện thời đang sử dụng giao NetBIOS qua TCP/IP
 29. nslookup: cho chúng ta biết hiện tại DNS server cục bộ
 30. osk: sử dụng để mở bàn phím ảo
 31. perfmon.msc: sử dụng để cấu hình hoạt động của màn hình
 32. ping: gửi dữ liệu đến 1 host/Ip cụ thể
 33. powercfg.cpl: sử dụng để cấu hình lựa chọn về sử dụng điện năng trong máy
 34. regedit: công cụ chỉnh sửa Registry
 35. regwiz: mở bảng Registration
 36. sfc /scannow: sử dụng để kiểm tra file hệ thống
 37. sndrec32: mở Sound Recorder (trình ghi âm sẵn có của windows)
 38. shutdown: để tắt windows
 39. spider: mở game spider của windows
 40. sndvol32: chỉnh độ to của volume card âm thanhsysedit: chỉnh sửa những file chạy khởi động
 41. askmgr: mở cửa sổ task managertelephon.cpl: sử dụng để config modemtelnet: mở chương trình telnettracert: dùng để kiểm tra dấu vết và hiển thị đường đi đến các host trên internet.
 42. winchat: công cụ chat của Microsoft
 43. wmplayer: mở Windows Media Player
 44. wab: mở cửa sổ địa chỉ của Windows
 45. winword: sử dụng để mở ứng dụng Word của Windows
 46. winipcfg: hiển thị cấu hình của IP
 47. winver: dùng để kiểm tra phiên bản hiện tại của Windows
 48. wupdmg: cấu hình Update của Windows.
 49. write: sử dụng để mở WordPad.
 50. pinball: Pinball game
 51. control Printer: Printer Folder
 52. access.cpl: truy cập Control Panel
 53. accwiz: Accessibility Wizard
 54. control admintools: Administrative Tools
 55. acrobat: Adobe Acrobat (nếu cài đặt)
 56. formdesigner: Adobe Designer (nếu cài đặt)
 57. acrodist: Adobe Distiller (nếu cài đặt)
 58. imageready: Adobe ImageReady (nếu cài đặt)
 59. photoshop: Adobe Photoshop (nếu cài đặt)
 60. wuaucpl.cpl: tự động Update
 61. fsquirt: Bluetooth Transfer Wizard
 62. certmgr.msc: Certificate Manager
 63. charmap: Character Map
 64. chkdsk: Check Disk Utility
 65. compmgmt.msc: Computer Management
 66. timedate.cpl: Date and Time Properties
 67. ddeshare: DDE Shares
 68. devmgmt.msc: Device Manager
 69. directx.cpl: Direct X Control Panel (nếu cài đặt)
 70. dxdiag: Direct X Troubleshooter
 71. dfrg.msc: Disk Defragment
 72. diskmgmt.msc: Disk Management
 73. diskpart: Disk Partition Manager
 74. control desktop: Display Properties
 75. desk.cpl: Display Properties
 76. control color: Display Properties (w/Appearance Tab Preselected)
 77. drwtsn32: Dr. Watson System Troubleshooting Utility
 78. verifier: Driver Verifier Utility
 79. eventvwr.msc: Event Viewer
 80. migwiz: Files and Settings Transfer Tool
 81. sigverif: File Signature Verification Tool
 82. findfast.cpl: tìm kiếm nhanh
 83. firefox: trình duyệt Firefox (nếu cài đặt)
 84. folder: Folders Proprerties
 85. control fonts: Fonts
 86. fonts: Fonts Folder
 87. freecell: Free Cell Card Game
 88. joy.cpl: Game Controllers
 89. gpedit.msc: Group Policy Editor (XP Prof)
 90. mshearts: Hearts Card Game
 91. helpctr: Help and Support
 92. hypertrm: HyperTerminal
 93. iexpress: Iexpress WizardCiadv.msc: Indexing Service
 94. icwconn1: Internet Connection Wizard
 95. iexplore: Internet Explorer
 96. inetcpl.cpl: Internet Properties
 97. inetwiz: Internet Setup Wizard
 98. ipconfig /all: IP Configuration (Display Connection Configuration)
 99. ipconfig /displaydns: IP Configuration (Display DNS Cache Contents)
 100. ipconfig /flushdns: IP Configuration (Delete DNS Cache Contents)
 101. ipconfig /release: IP Configuration (Release All Connections)
 102. ipconfig /renew: IP Configuration (Renew All Connections)
 103. ipconfig /registerdns: IP Configuration (Display DHCP Class ID)
 104. ipconfig /setclassid: IP Configuration (Modifies DHCP Class ID)
 105. jpicpl32.cpl: Java Control Panel (nếu cài đặt)
 106. javaws: Java Control Panel (nếu cài đặt)
 107. control keyboard: Keyboard Properties
 108. secpol.msc: Local Security Settings
 109. lusrmgr.msc: Local Users and Groups
 110. mrt: Malicious Software Removal ToolMsaccess: Microsoft Access (nếu cài đặt)
 111. excel: Microsoft Excel (nếu cài đặt)
 112. frontpg: Microsoft Frontpage (nếu cài đặt)
 113. moviemk: Microsoft Movie Maker
 114. mspaint: Microsoft Paint
 115. powerpnt: Microsoft Powerpoint (nếu cài đặt)
 116. mobsync: Microsoft Syncronization Tool
 117. winmine: Minesweeper Game
 118. main.cpl: Mouse Properties
 119. nero: Nero (nếu cài đặt)
 120. conf: Netmeeting
 121. control netconnections: Network Connections
 122. ncpa.cpl: Network Connections
 123. netsetup.cpl: Network Setup Wizard
 124. notepad: Notepad
 125. nvtuicpl.cpl: Nview Desktop Manager (nếu cài đặt)
 126. packager: Object Packager
 127. odbccp32.cpl: ODBC Data Source Administrator
 128. ac3filter.cpl: Opens AC3 Filter (nếu cài đặt)
 129. msimn: Outlook Express
 130. pbrush: Paint
 131. password.cpl: Password Properties
 132. perfmon.msc: Performance Monitor
 133. perfmon: Performance Monitor
 134. dialer: Phone Dialer
 135. control printers: Printers and Faxes
 136. printers: Printers Folder
 137. eudcedit: Private Character Editor
 138. quickTime.cpl: Quicktime (nếu cài đặt)
 139. quicktimeplayer: Quicktime Player (nếu cài đặt)
 140. realplay: Real Player (nếu cài đặt)
 141. intl.cpl: Regional Settings
 142. regedit32: Registry Editor
 143. rasphone: Remote Access Phonebook
 144. ntmsmgr.msc: Removable Storage
 145. ntmsoprq.msc: Removable Storage Operator Requests
 146. rsop.msc: Resultant Set of Policy (XP Prof)
 147. sticpl.cpl: Scanners and Cameras
 148. control schedtasks: Scheduled Tasks
 149. wscui.cpl: Security Center
 150. services.msc: Services
 151. fsmgmt.msc: Shared Folders
 152. mmsys.cpl: Sounds and Audio
 153. spider: Spider Solitare Card Game
 154. cliconfg: SQL Client Configuration
 155. sysedit: System Configuration Editor
 156. msconfig: System Configuration Utility
 157. sfc /scanonce: System File Checker Utility (Scan Once At The Next Boot)
 158. sfc /scanboot: System File Checker Utility (Scan On Every Boot)
 159. sfc /revert: System File Checker Utility (Return Scan Setting To Default)
 160. sfc /purgecache: System File Checker Utility (Purge File Cache)
 161. sfc /cachesize=x: System File Checker Utility (Sets Cache Size to size x)
 162. sysdm.cpl: System Properties
 163. tcptest: TCP Tester
 164. tweakui: Tweak UI (nếu cài đặt)
 165. nusrmgr.cpl: User Account Management
 166. utilman: Utility Manager
 167. wabmig: Windows Address Book Import Utility
 168. ntbackup: Windows Backup Utility (nếu cài đặt)
 169. magnify: Windows Magnifier
 170. wmimgmt.msc: Windows Management Infrastructure
 171. msmsgs: Windows Messenger
 172. wiaacmgr: Windows Picture Import Wizard (nếu cần kết nối camera)
 173. syskey: Windows System Security Tool
 174. winver: Windows Version (hiển thị phiên bản hệ điều hành Windows)
 175. tourstart: Windows XP Tour Wizard