Lấy lại Windows Photo Viewer trên Windows 10

Có khi nào bạn xem một tấm hình nào đó mà cảm thấy cảm giác đợi chờ để chương mặc định trên Windows 10 mở lên một cách chậm chạp chưa? Nếu đã từng sử dụng Windows 7 chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy chương trình mặc định Windows photo viewer sẵn có hoạt động khá nhanh.

Link download:

https://drive.google.com/file/d/1gkXHB86pjcbNPHwmmnPtZ5RpOgIlTatK/view?usp=sharing

Để lấy lại Lấy lại Windows Photo Viewer trên Windows 10 các bạn tải file trên và làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở file đã tải về với link trên. Chọn Yes

Hướng dẫn lấy lại windows photo viewer

Bước 2: Click OK

Bước 3: Nhấn tổ hợp phím Windows + I. Click chọn Apps & Features.

  1. Click chọn Default apps.
  2. Mục Photo viewer Click Choose a default.
  3. Chọn Windows Photo Viewer

Bây giờ bạn có thể mở ảnh với tốc độ được cải thiện rõ riệt