Chuyển số thành chữ trong Excel

Link download: https://app.box.com/s/ja6i0wlg6ds4invx1cgqv3dtuk134qby

Bước 1: Tải phần mềm về máy tính với link ở trên

Bước 2: Mở file vừa tải về “vntools.exe”

Hướng dẫn cài đặt vntool

Bước 3: Click Next

Hướng dẫn cài đặt vntool

Bước 4: Click Next

Hướng dẫn cài đặt vntool

Bước 5: Click Next

Hướng dẫn cài đặt vntool

Bước 6: Click Next

Hướng dẫn cài đặt vntool

Bước 7: Click Install

Hướng dẫn cài đặt vntool

Bước 8: Bỏ check “View readme.txt” và Click Finish

Hướng dẫn cài đặt vntool

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Mở Excel chọn menu File chọn Option

Hướng dẫn sử dụng vntool

Bước 2: Chọn “Add-ins” Mục Magage chọn Go

 

Hướng dẫn sử dụng vntool

Bước 3: Click “Browse

Hướng dẫn sử dụng vntool

Bước 4: Chọn tới Folder cài đặt vnTools mặc định là: C:Program Files (x86)vnTools. Click chọn file “Ufunctions” Click OK

Hướng dẫn sử dụng vntool

Bước 5: Click OK

Hướng dẫn sử dụng vntool

Bước 6: Bây giờ bạn có thể sử dụng đổi số thành chữ với lệnh: =vnd(giá trị chuyển đổi)

Hướng dẫn sử dụng vntool

Cấu trúc hàm thực thi

=VND(số cần đổi, true): đổi số thành chữ có hiện từ “đồng” phía sau cùng.

=VND(số cần đổi): chỉ đổi số thành chữ

=USD(số cần đổi, true): đổi số thành chữ theo tiếng anh có từ “Dollar”.

=USD(số cần đổi): đổi số thành chữ theo tiếng anh.